Kontinuální vzdělávání pro farmaceuty 2016

Společnost Xantis Pharma s.r.o. organizuje vzdělávací akci pro farmaceuty a zdravotnické laboranty, která se bude konat v sobotu 8.10.2016 v aule Masarykovy univerzity v Brně a o týden později v sobotu 15.10.2016 v kongresovém centru Nemocnice Na Homolce v Praze. Pokud máte zájem se akce zúčastnit, kontaktujte našeho reprezentanta, nebo napište email na info.cz@xantispharma.com. 

 

Program:

9:00 – 9:45          „A co teď?“, aneb první pomoc v lékárně 

                            Prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc.  Přednostka Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství FN Brno

9:45 – 10:30        Současné možnosti hojení chronických ran

                            As. MUDr. Sabina Sellner Švestková, Ph.D. Vedoucí lékařka Dermatovenerologické kliniky FN Brno

10:30 - 11:00       Coffee Break

11:00 – 11:45      Onkologická prevence v praxi

                            Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Ředitel Masarykova onkologického ústavu, Žlutý kopec, Brno

11:45 – 12:30      Novela zákona o léčivech, elektronický recept a odpovědi na FAQ

                            Mgr. Libor Štajer, právní kancelář KMVS, Praha

12:30 – 13:30/14:00      Oběd

14:00 – 14:45      Úloha dekongestiv při léčbě nosní neprůchodnosti

                            Prim. MUDr. Miloš Šteffl, Ph.D. Primář oddělení ORL, FN Brno

14:45 – 15:30      Využití solných roztoků v léčbě nosních onemocnění

                            MUDr. Marcela Dubová, oddělení ORL, FN Brno

 

V průběhu přednášek se účastníci mohou účastnit krátkých individuálních workshopů:

10:00 – 13:45      Možnost nácviku KPR na modelech

10:30 – 13:45      Typy obvazů, materiály pro hojení a jejich výhody použití