VOIS

Verejná informačná služba a kontakt pre nevidomých a slabozrakých  

(služba slúži k poskytnutiu informácií o produktoch)

 

Aktuálne informácie o liekoch distribuovaných spoločnosťou Xantis Pharma nájdete na stránkach Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, kde ich môžete nájsť podľa názvu konkrétneho lieku. Odborníkom v zdravotníctve sú určené informácie zo súhrnu charakteristických vlastností lieku (SPC) a laickej  verejnosti informácie z príbalovej informácie (PIL). Pre informácie o konkrétnom lieku využite, prosím, kontakty alebo odkazy uvedené nižšie:

Xantis Pharma s.r.o.
Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava
Slovenská republika

tel.: +421 911 092 500
email: info.sk@xantispharma.com