Kde nás nájdete

Locations

Xantis Pharma má svoje sídlo v Zugu v Švajčiarsku, distribučné a logistické centrum sa nachádza  v Českej republike. Ďalšie pobočky boli založené na Slovensku, Ukrajine, Rusku a Kazachstane.

Kontaktujte nás na:

Xantis Pharma s.r.o.

Galvaniho 7/B,Bratislava

email: info.sk@xantispharma.com

tel: +421 911 092 500

IČO 48239992
DIČ 2120217341

Spoločnosť Xantis Pharma s.r.o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel C, vložka 105199/B. 

 

Aktuálne informácie o liekoch distribuovaných      spoločnosťou Xantis Pharma s.r.o. nájdete v sekcii „NAŠE PORTFÓLIO“      alebo na stránkach ŠÚKL (https://www.sukl.sk/).

 

Hlásenie vedľajších účinkov

V prípade podozrenia na vedľajší účinok lieku/ nedostatok v kvalite lieku/ v prípade potreby zodpovedania medicínskej otázky alebo pri poruche/nehode alebo nedostatku v označení zdravotníckej pomôcky nás prosím, kontaktujte čo najskôr mailom alebo telefonicky na: info.sk@xantispharma.com;

safetyxantis@xantispharma.com 

tel.:+421 911 092 500

Kontaktná korešpondenčná adresa: Xantis Pharma s.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, Slovenská republika

Vedľajšie účinky lieku môžete hlásiť aj priamo na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná ul. 11, SR, 825 08 Bratislava 26, tel.: + 421 2 507 01 206, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk.

Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.